Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Postup při uplatnění reklamace.

Reklamace přijímáme pouze s vyplněným reklamačním formulářem, který si můžete stáhnout zde!

Formulář vyplňte čitelně, uveďte název zboží, číslo faktury a přesný popis závady a to i v případě, že reklamujete více výrobků současně.

Zboží k reklamaci spolu s vyplněným formulářem
- předejte našemu obchodnímu zástupci
- předejte přímo v našem skladu
- případně zašlete na adresu: TRANSKOL s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany u Brna
  (na jiné adrese reklamace nepřijímáme!)